Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

2016. rekordna po svemu za Luku Koper

 

Najveća sjevernojadranska luka, Koper, nastavila je s izvrsnim rezultatima i u 2016. godini, u kojoj se dogodio niz poboljšanja i unaprijeđenja.

 

Luka je zabilježila kontejnerski promet od 844 758 TEU, što je za 7% više u odnosu na prethodnu godinu.

Promet terminala za automobile, koji je jedan od najvećih u Sredozemlju, porastao je za 23%.

Rast su zabilježili i ostali vidovi tereta, generalni za 4%, rasuti za 2%, a tekući za 9%.

 

Ambiciozan je plan i za tekuću godinu, što će se bez sumnje i ostvariti, kad se vidi kojom brzinom luka napreduje. Pogledajte video: