Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Brajdica stigla do 200 tisuća TEU u 2019.

Maersk Hangzhou, foto: Damir Miškulin

S broda Maersk Hangzhou na Brajdici je u subotu prekrcan kontejner koji označava 200.000 TEU jedinica ove godine.