Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

FOTO: “AIDAaura” u Rijeci

U Rijeku je jutros stigao kruzer “AIDAaura” s oko 1300 putnika i 418 članova posade. Zbog dovoljnog gaza za Riječki lukobran, vezan je upravo tamo pa ga Riječani mogu gledati sve do 20 sati, kada se očekuje njegov polazak za Ravennu.
U Rijeku se vraća 31. ožujka, odmah nakon što s novim gostima krene iz Venecije.

Fotografije broda poslao je Kristian Golić