Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Hamburg Süd najavio obnovu flote u 2017.

Njemački kontejnerski prijevoznik Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG (Hamburg Süd) objavio je kako će ove godine zamjenjivati stare i dotrajale brodove novogradnjama iste tonaže, ali koje će imati mogućnost prijevoza rashladnih kontejnera.

Novi brodovi bit će stavljeni na njihove rute između Europe, Kariba i Južne Amerike. Iz kompanije se hvale da su za brodove za prijevoz rashladnih kontejnera investirali 350 milijuna dolara.

Trenutno su njihova 4 post panamax broda u izgradnji u Kini, kapaciteta 3884 TEU. Kompanija posjeduje 130 kontejnerskih brodova, ukupnog kapaciteta 625 000 TEU.

Foto: Hamburg Süd