Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Hrvatska kasni s pripremom natječaja za linije na Jadranu: Strani koncesionari stižu najranije 2018. godine

Hrvatska kasni godinu dana s pripremom natječaja za koncesioniranje trajektnih, brzobrodskih i brodskih linija na Jadranu, te tako nije u mogućnosti poštovati Ugovor o pristupanju RH Europskoj uniji i odredbu po kojoj je od 1. siječnja iduće godine trebala biti primijenjena liberalizacija pomorskog tržišta. Već sada je sasvim izvjesno kako će najranije 1. siječnja 2018. godine biti provedeni i konzumirani međunarodni natječaji za održavanje linija na Jadranu. Upravo zbog tog kašnjenja u tijeku je potpisivanje aneksa ugovora s postojećim koncesionarima na svim linijama, što znači da se odgađa provedba međunarodnih natječaja na koje se Hrvatska obvezala Europskoj uniji.

Dužobalna linija Rijeka – Dubrovnik samo na papiru

Unatoč nedavnoj odluci Vlade da dužobalna linija Rijeka – Dubrovnik ponovo dobije status cjelogodišnje državne linije, odluka zasad predstavlja mrtvo slovo na papiru, jer nema nikakve garancije da će se linija početi održavati iduće godine.

– Raspisivanju natječaja za tu liniju prethodit će sveobuhvatna analiza koju će obaviti Agencija za obalni linijski pomorski promet kako bi se definirale optimalne karakteristike broda i potrebna sredstva potpore za održavanje navedene linije, o čemu će ovisiti provedba Odluke u dijelu koji se odnosi na navedenu liniju. Cilj je dužobalnu liniju učiniti što atraktivnijom za putnički, ali i za ro-ro promet, te stoga možemo reći da će biti potrebno razmišljati o brodu drugih karakteristika od onog koji je istu obavljao ranije – navode u Ministarstvu pomorstva u odgovoru na upit naše redakcije. Drugim riječima, tek predstoje analize, natječaj i ono najvažnije – osiguranje subvencije u državnom proračunu, koja bi trebala iznositi čak 35 do 40 milijuna kuna godišnje. Pritom ostaje upitno kako riješiti nedostatak putnika jer je dobro poznato da je tijekom siječnja ili veljače na dužobalnoj liniji znalo biti svega desetak putnika i nekoliko automobila za koje je brinulo oko 60 članova posade. Ključno je – ima li smisla subvencionirati takvu liniju, pogotovo izvan sezone.

Iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na upit naše redakcije navode kako će raspisivanje natječaja biti obavljeno sukcesivno tijekom iduće godine.

– Očekujemo da natječaji za sve linije budu raspisani do početka turističke sezone. Do kraja ove godine očekuje se potpisivanje aneksa ugovora za održavanje linija sa svim postojećim koncesionarima (23 trajektne, 9 brodskih i 15 brzobrodskih linija) s rokom važenja do izbora novog koncesionara, a ne kasnije od kraja 2017. godine – navode u Ministarstvu pomorstva, uz napomenu kako je o svemu obaviještena i Europska komisija. Iako se to decidirano u odgovoru Ministarstva pomorstva ne pojašnjava, sasvim je izvjesno kako liberalizacije pomorskog tržišta neće biti prije početka 2018. godine. Natječaji su tek u pripremi, prvi bi mogli biti objavljeni tijekom veljače iduće godine, a posljednji do kraja svibnja. Procedura je takva da sama objava natječaja traje 3 mjeseca, nakon čega se otvaraju pristigle ponude i teče rok za donošenje odluke od dodatnih 45 dana. Slijedi obavijest svim natjecateljima, 15 dana roka za žalbe i dodatnih 30 dana za rješavanje žalbi. Tako proizlazi da će od objave natječaja do potpisivanja ugovora proteći minimalno 6 mjeseci, a to znači da će u idućoj turističkoj sezoni sve linije održavati postojeći koncesionari. Razloge kašnjenja Hrvatska treba objasniti Europskoj komisiji, a oni se svode na opravdanje da je Hrvatska imala prijevremene parlamentarne izbore, te da je u jednom dijelu godine na vlasti bila tehnička vlada. Zbog toga će se tek krajem 2017. godine moći odgovoriti na pitanje hoće li na Jadranu biti i stranih brodara na pojedinim linijama, odnosno hoće li najveći nacionalni putnički brodar »Jadrolinija« doista zadržati sve linije kako u kompaniji najavljuju, izvještava Novi list.

 

Foto: Aramis Vračar