Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

“Jelena” otplovila za Split

Na riječkom putničkom terminalu održano je krštenje novog Jadrolinijinog katamarana “Jelena”.

Svečanosti krštenja nazočili su gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, predsjednik uprave Jadrolinije David Sopta te državna tajnica za more pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Maja Markovčić Kostelac.

Zita Pleša, umirovljena radnica sa odrađenih 40 godina radnog staža u Jadroliniji, postala je kumom katamarana, pri čemu je istaknula veliku čast i zahvalnost Jadroliniji na prepoznavanju njezinog dugogodišnjeg rada.

“Jelena” je opisana kao aluminijski brzi putnički katamaran namijenjen za lokalne linije koji se u Jadrolinijinu bijelu flotu uvrštava kao pedeset i prvi brod. Katamaran je novoizgrađeno djelo brodogradilišta Damen Shipyards Singapore, dužine 42.2, širine 11.6 metara, kapaciteta 403 putnika te maksimalne brzine od 40 čvorova (74 kilometara na sat). Brod će imati osam članova posade, a kao njegove posebnosti istaknuti su suvremeni tehnološki sustavi pročišćavanja voda i navigacije, salon za putnike na dvije razine te potpuna prilagođenost za osobe s invaliditetom.

Najnoviji Jadrolinijin katamaran svoje će prve rute ploviti po srednjodalmatinskim otocima, izvještava Fiuman.

Kao zanimljivost možemo izdvojiti da je jutros “Jelena” prilikom isplovljavanja iz Kraljevice za Rijeku, u jednom trenutku plovila brzinom od 41 čvora. Odmah po završetku ceremonije katamaran je zaplovio za Split, a brzina je bila uglavnom oko 35 ili 36 čvorova.