Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Lista postrojenja za reciklažu brodova u EU

Brodovi počinju i završavaju svoj životni vijek u postrojenjima. U jednima se rade (brodogradilišta), a u drugima nestaju, recikliraju se.
Vjerujemo da je još svima svježa slika posljednjeg počivališta naše “Liburnije” u turskoj Aliagi, gdje se od broda iskoristio maksimum, “Liburnija” je nestala kao da nikad nije ni bila postojala.
Nažalost, sudbina je to svih brodova na kraju radnog vijeka, brodova je puno pa je i potreba za takvim “brodogradilištima” sve veća.

Europska komisija 19. je prosinca objavila listu takvih pogona u Europskoj uniji. Takva postrojenja imaju Belgija, Danska, Francuska, Latvija, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugal, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Upravo prvih 18 takvih postrojenja imat će ekskluzivno pravo reciklaže brodova koji plove pod zastavom jedne od zemalja članica EU.

Komisija je također obznanila da je primila prijave i od drugih reciklažnih postrojenja van EU, ali će odluku o njihovom uključivanju donijeti 2017. godine.

Foto: NGO Shipbreaking Platform/Maro Kouri 2010