Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Luka Rijeka zabilježila pad prometa u prvih devet mjeseci ove godine

Luka Rijeka d.d. na svojim je internetskim stranicama objavila nerevidirano nekonsolidirano izvješće o poslovanju za prvih devet mjeseci ove godine.

U njemu piše da je ukupni promet Luke za prvih devet mjeseci ove godine, manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine za oko 10 posto. Pad prometa bilježi se u generalnim i rasutim teretima kao i u kontejnerskom prometu.

Gledajući na kvartalni promet, treći kvartal pokazuje povećanje generalnog tereta od 2 % u 2018. u usporedbi s istim kvartalom u 2017.

Generalni teret ostvaren u devet mjeseci 2018. godine iznosi 610.190 tona tereta, index je 89 u
odnosu na promatrano razdoblje 2017. godine, stoji u izvješću.

Ukupno je realizirano 1.106.722 tone rasutog tereta, usporedno sa 1.222.774 tone prometa realiziranih tijekom 2017. godine. Time je ostvareno 66 % realizacije godišnjeg plana.
U trećem kvartalu 2018. godine, rasuti teret se povećao za 14 % u usporedbi sa 2017. godinom.

U kontejnerskom prometu ostvaren je pad na 26.585 TEU u promatranom periodu 2018 u odnosu na 2017., budući
da se njihov partner (op.a. Jadranska vrata) susreo sa problemima za nabavku primarnih sirovina na stranim tržištima.

Cjelokupno izvješće može se vidjeti ovdje.

Komentari