Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

“OOCL France” prošao proširenim Panamskim kanalom, istočna obala SAD-a priprema se za prijem brodova do 18.000 TEU

Nakon kontejnerskog broda “COSCO Development”, novim je ustavama prošao i “OOCL France”, najveći brod od proširenja kanala u svibnju prošle godine.

“OOCL France” dimenzijama i kapacitetom odgovara brodovima koji trenutno u sklopu 2M alijance dolaze u Rijeku, iako pripada OCEAN alijanci. Dugačak je 366, a širok 48 metara s kapacitetom od 13.000 TEU, a kretao se iz Tihog u Atlantski ocean, povezujući Daleki istok s lukama istočnog SAD-a.

Luke istočnog dijela SAD-a, a posebno New York i New Jersey tu ne namjeravaju stati. Plan je do početka srpnja završiti i pustiti u pogon novi Bayonne most koji bi omogućavao prolazak brodova do 18.000 TEU ispod njega, što sada nije slučaj, jer su ispod niže visine starog mosta mogli prolaziti brodovi do 9.000 TEU.