Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Poslovni rezultati Uljanik plovidbe u 2016. godini

Uljanik plovidba prošle je godine značajno smanjila gubitak. I dok je 2015. gubitak iznosio 475,5 milijuna kuna, prošle je godine smanjen na 54,4 milijuna kuna. Pulski brodar ostvario je lani poslovne prihode u visini od 184,4 milijuna kuna, što je znatno manje nego u 2015. godini kad su ostvareni u iznosu od 230,2 milijuna kuna.

Prihodi od vozarina izraženi u dolarima niži su u odnosu na 2015. godinu zbog trajanja nepovoljne situacije na tržištu dry cargo sektora tijekom 2016. iako su vozarine u tankerskom sektoru bile više u odnosu na prethodnu godinu.

Obujam prihoda od vozarina, ali istovremeno i operativnih troškova smanjen je zbog smanjenja flote nakon prodaje dva broda tijekom 2015. godine. Osim prihoda od vozarina, u 2016. godini ostvaren je i prihod od obavljenih usluga managementa brodova za treće osobe. Ostali prihodi odnose se na priznavanje odgođenog prihoda temeljem primljenih potpora za brodove.

Poslovni rashodi značajno su niži u 2016. (191,7 milijuna kuna) u odnosu na 2015. godinu (669,2 milijuna kuna) zbog rashoda od otpisa neamortizirane vrijednosti prodanih brodova i rashoda nastalih po osnovi umanjenja vrijednosti brodova od 415,2 milijuna kuna zabilježenih u 2015. godini.

Financijski prihodi u 2016. godini (40,4 milijuna kuna) viši su u odnosu na 2015. godinu (29,8 milijuna kuna) a financijski rashodi u 2016. (87,6 milijuna kuna) također su značajno viši u odnosu na prethodnu godinu (66,0 milijuna kuna). Razlog povećanju ukupnih financijskih prihoda i financijskih rashoda u 2016. godini su značajno više pozitivne i negativne tečajne razlike ostvarene u matici. . Na dan 31.12.2016. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 1.280,7 milijuna kuna (178,6 milijuna USD).

Flotu brodova na kraju izvještajnog perioda sačinjavaju 4 MR tankera i 3 Supramaxa, prosječne starosti pet godina. Pored navedenog, Društvo obavlja management usluge za treće korisnike za više brodova.

Kretanja na svjetskom pomorskom tržištu ukazuju na snažan rast u segmentu prijevoza rasutih tereta i to počev već od veljače 2017. godine. Iako se uključenje većeg broja već izgrađenih brodova za prijevoz rasutih tereta očekuje u prvom kvartalu ove godine, Uprava pulskog brodara očekuje da će rast vozarina ipak biti značajan, a sve kao posljedica povećane aktivnosti na tržištu i smanjenog broja novougovorenih brodova. U tankerskom prijevozu očekuje se oporavak tržišta u drugom kvartalu ove godine, a sve kao posljedica povećane potražnje i smanjenog broja novoizgrađenih / novougovorenih tankera, piše portal Seebiz.eu.