Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Rekordan promet na stočnom terminalu u Bršici

Terminal za stoku u Bršici jedini je stočni terminal u Hrvatskoj i prošle je godine ostvario rekordan promet od 55.237 tona žive stoke. Rekordan promet ikada, iako je terminal u Bršici otvoren 1982., a radovi na njegovoj izgradnji trajali su pet godina. Sama činjenica da se 34 godine nakon otvaranja bilježi rekordan promet ukazuje na potrebu ulaganja u Bršicu, koja ima nekoliko kroničnih infrastrukturnih problema, koje je potrebno riješiti kako bi se omogućio daljnji rast prometa uz iskorak prema poslovanju u kvalitetnijim uvjetima od postojećih. Prvi problem odnosi se na podmorje i dubinu mora, jer nanosi rijeke Raše smanjuju dubinu mora uz operativnu obalu za prekrcaj stoke, čemu je pogodovalo i višegodišnje neodržavanje i izostanak aktivnosti u čišćenju podmorja uz operativnu obalu.

Nanosi rijeke smanjili su dubinu mora uz operativnu obalu do te mjere da ugrožavaju sadašnje i nove poslove u komercijalizaciji terminala za stoku. Stoga je nužno ubrzati realizaciju zajedničkog projekta Lučke uprave Rijeka, Hrvatskih voda i Luke Rijeka d.d. za produbljivanje podmorja. Drugi kronični problem odnosi se na povezanost terminala sa zaleđem, prije svega sa željeznicom, gdje također već desetljećima nema ozbiljnijih ulaganja. Nužna je obnova pruge luka Bršica-Lupoglav-Prešnica (SLO) koja više godina nije u funkciji, jer je bez nje dugoročno teško kvalitetno iskoristiti veliki razvojni potencijal cijelog lučkog područja. Ta željeznička dionica ujedno bi luku u Bršici povezala s Mediteranskim i Baltik-Jadran TEN-T koridorom. Unatoč infrastrukturnim nedostacima Luka Rijeka uspjela je postići rekordan promet, no sve veći teret znači i dolazak većih brodova, zbog čega je pitanje njihovog gaza sve veći problem, piše Glas Istre.

Foto: Lučka uprava Rijeka