Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Rijeka četvrta luka sjevernog Jadrana po prekrcanim kontejnerima u 2017. godini

Kontejnerski terminali u Kopru, Trstu i Rijeci imale su zajedno prošle godine oko 1,66 milijuna TEU-a kontejnerskog prometa i u prosjeku bilježe rast od približno 15 posto.

Sve tri luke zabilježile su rekordne promete, a uvjerljivo najjača kontejnerska luka sjevernog Jadrana i dalje je ostao Kopar s 911.526 TEU-a, dok je na drugom mjestu talijanski Trst s oko 546.000 TEU-a.

Riječka luka, koja je prvi put premašila brojku od 200.000, prošlu godinu zaključila je s prometom od 210.377 TEU-a, javlja Novi list.

Napomena uredništva:

Dio teksta o prometima terminala u Kopru, Trstu i Rijeci, prenijet je iz ovog članka Novog lista.
Nije navođen cijeli članak, jer se uredništvo portala Brodovi u Rijeci, ne slaže sa svime napisanim, posebno ne s činjenicom da je Rijeka treća luka po kontejnerskom prometu na sjevernom Jadranu, kad statistički podaci kažu da je to Venecija.

Samo do prosinca 2017. godine prekrcano je 560.801 TEU-a, dok podatak za cijelu godinu još uvijek nije dostupan, ali i bez toga Venecija je ispred Rijeke.

Foto: Damir Miškulin