Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

S novim kontejnerskim savezima raste i potražnja za brodovima

Pokretanjem tri nova velika kontejnerska saveza od prvog travnja, porasla je i potražnja za kontejnerskim brodovima, a promet se povećao za 5% po broju prekrcanih TEU.

Međutim, broj angažiranih brodova na servisima alijanci pao je, ali ne iz razloga što se kapacitet smanjuje, već iz razloga što kontejnerske kompanije angažiraju brodove sve većeg kapaciteta. Samo su od 3 do 5. mjeseca u pogon ušla tri broda, čiji ukupni kapacitet prelazi 60.000 TEU i koji su trenutno najveći na svijetu.

Analize pokazuju da je najveći porast u angažmanu brodova kapaciteta 14.000-20.000 TEU, a sličan trend će se nastaviti i tijekom 2017. godine, jer se brojne novogradnje tek očekuju.