Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Shanghai ostaje najveća svjetska kontejnerska luka

Kontejnerski promet u 2016. godini u kineskoj luci Shanghai porastao je 1.6% u odnosdu na prethodnu, što znači da je pretovareno 37.13 milijuna TEU!

Iako se u prvoj polovici nije činilo tako, zbog recesije, kontejnerski je promet u drugoj polovici znatno poastao, što je dovelo i do porasta u odnosu na godinu prije.

Samo u prosincu 2016. pretovareno je 3 milijuna TEU, isto kao i u prosincu 2015. godine.

Druga luka na svijetu po broju obrađenih kontejnera je Singapur, gdje je u prosincu prekrcano 2.76 milijuna TEU.

Foto: Port of Shanghai