“Gustav Maersk”, jedan od velikih brodova matica koje koristi 2M alijanca u svojoj rotaciji na servisu od Dalekog istoka do sjevernog Jadrana, nasukao se u Mesinskom prolazu 10.