Sa stanovišta planova Luke Rijeka dugoročno ne postoji opcija iseljenja terminala za rasuti teret iz Bakra, koji će na istom mjestu ostati najmanje do 2042. godine, odnosno do