Brodovi počinju i završavaju svoj životni vijek u postrojenjima. U jednima se rade (brodogradilišta), a u drugima nestaju, recikliraju se. Vjerujemo da je još svima svježa slika posljednjeg