Flota grčkog brodara Golden Star Ferries bogatija je za nekadašnji trimaran Kapetana Luke “Krilo Eclipse”, koji će u Grčkoj imati naziv “Superspeed”. Transakcija je obavljena u listopadu, a