S Gata V barske luke, u nedjelju je u 17 sati, praćen brojnim nautičarima koji su fotoaparatima i kamerama bilježili ovaj trenutak, na svoj posljednji vijađ isplovio trajekt