Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

U Hamburg mogu još veći brodovi

Lučka uprava Hamburg objavila je kako je dovršila produbljavanje ulaza Verhafen te sada na tom mjestu mogu manevrirati brodovi još većeg kapaciteta.

Posebno se to tiče kruzera i kontejnerskih brodova, koji stalno rastu kapacitetom, samim time su i širi što je ograničavajući faktor plitkim i uskim lučkim područjima u svijetu.

Ovom investicijom brodovi većeg gaza mogu lakše odlaziti i dolaziti iz luke, te je njihov prihvat i planiranje prihvata sada dodatno olakšano, tvrde iz lučke uprave Hamburg.

Foto: HHM / Dietmar Hasenpusch