Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

U Uljaniku porinuto najsnažnije jaružalo na svijetu

 

U pulskom brodogradilištu Uljanik u subotu je u more porinut usisni jaružal na vlastiti pogon, za kojeg se u priopćenju tog brodogradilište navodi da je najsnažnije jaružalo na svijetu s najboljim izvedbenim performansama..

Usisno jaružalo na vlastiti pogon Uljanik je ugovorio s luksemburškom kompanijom Dredging and Maritime Managment S.A. u sklopu JDN grupe. Riječ je brodu dužine 151,3, širine 36 i visine 10 metara, nosivosti 6900 tona te brzine 11,80 čvorova koji ima instaliranu snagu agregata od 40.975 kW, tri usisne pumpe produkata jaružanja ukupne snage 25.500 kW, dvije smještene u pumpnoj stanici broda i jedne u strojarnici kopača, te dva uvlačiva porivnika ukupne snage 6000 kW.

Kako navode u Uljaniku, taj ploveći stroj, najsnažnije jaružalo na svijetu s najboljim izvedbenim performansama, raspolagat će snagom jaružanja od 8.500 kW te će moći usitnjavati kompaktni pijesak, skrućenu glinu i stijene do 45 metara dubine, dok će se upravljanje operacijom obavljati iz kormilarnice i gotovo u potpunosti automatizirano.

Brod će moći primiti 67 članova posade u nadgrađu visokog standarda komfora, prenosi Novi list.

 

Foto: Glas Istre