Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Završila saga o Costi Concordiji

Projekt demontaže i recikliranja kruzera “Costa Concordia”, jednog od najvažnijih projekata zelenog recikliranja brodova ikada provedenih u Europi, završen je u Genovi.

Projekt je odradilo talijansko brodogradilište San Giorgio del Porto, u suradnji sa Saipemom, manje od tri godine nakon što je brodska olupina stigla u Genovu u srpnju 2014. godine.
Od početka radova demontaže uključeno je bilo 350 radnika, što je trajalo oko milijun efektivnih radnih sati.

Ukupni reciklirani materijal težio je preko 53.000 tona uz 4.000 tura u reciklažne objekte u Italiji, a rastavljeni materijal težio je 8.000 tona s više od 850 tura do postrojenja za reciklažu.

Početkom rujna 2016. olupina broda dotegljena je na svom posljednjem putovanju do suhog doka u Genovi, gdje je uklonjen sav interijer, a zatim su i palube izrezane.

Concordijina nesreća smatra se jednom od većih u modernijoj pomorskoj povijesti. Nesretni događaj zbio se u siječnju 2012., kada su žvot izgubile 32 osobe od ukupno 4.252 ljudi koji su bili na brodu u to vrijeme. Vjeruje se da je do nasukavanja broda na otočić Giglio došlo zbog kapetanove nesmotrenosti, jer je brod bio preblizu otoku, zbog čega se i nasukao, a kasnije i prevrnuo na bok te dijelom potonuo.

Foto: Ship Recycling Consortium