Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Amerikanci o LNG-u na Krku i Titovom “Galebu”

Energetska sigurnost i diversifikacija dobavnih energetskih pravaca važni su za svaku državu u svijetu, a energetska sigurnost Europe od izuzetne je važnosti za SAD – kazao je na telefonskoj konferenciji za novinare John McCarrick, zamjenik glavnog tajnika SAD-a za energetsku diplomaciju.

Projekt plutajućeg LNG terminala na Krku naveo je kao primjer koji bi mogao poslužiti i drugima u Europi.

“SAD podržava napore europskih zemalja da diversificiraju svoje dobavne pravce, i u tom su kontekstu LNG terminali jako važni, pa tako i plutajući terminal na Krku”, kazao je McCarrick.

Napominje kako 11 europskih zemalja u potpunosti ovisi o ruskom plinu, što je više od 75 posto njihovog ukupnog godišnjeg uvoza plina. Uvijek postoji mogućnost da Rusija, rekao je, tu ovisnost iskoristi, zbog čega SAD podržava napore da se dobavni pravci u Europi diversificiraju.

 

The New York Times, jedan od najutjecajnijih dnevnih listova u svijetu, objavio je opširan članak o Rijeci, riječkoj kulturi, brodu Galeb i Titu, u kojem piše o “velikim ambicijama” Grada na Rječini da se u narednih nekoliko godina preobrazi u centar kulture, ne samo hrvatski, nego i europski. Kao centralno simboličko mjesto ovog preobražaja NYT navodi restauraciju Titovog broda Galeb (Novi list).