Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Bez kontejnerske matice OCEAN alijance ovaj tjedan u Rijeci

U Rijeku tjedno dva puta dolaze veliki kontejnerski brodovi matice s Dalekog istoka, koji povezuju to područje sa sjevernim Jadranom.

Utorkom dolaze brodovi OCEAN alijance (CMA CGM, COSCO, EVERGREEN, OOCL i APL koji je dio CMA CGM grupe), a vikendom brodovi matice 2M alijance, u kojoj su Maersk i MSC.

OCEAN alijanca u Rijeku dolazi servisom Phoenician express, a 2M alijanca servisom AE12.

No, ovog tjedna u Rijeku će stići samo 2M alijanca za vikend, dok OCEAN alijanca na servisu Phoenician express uopće nema broda u najavi, ne samo u Rijeci, nego i u ostalim sjevernojadranskim lukama.
Zapravo, samo će Koper i Trst imati dolazak broda “CMA CGM Volga” ovaj tjedan, ali taj brod uopće nije dio servisa Phoenician express, već dio servisa Bosphorus express, na kojem se povezuje Daleki istok s crnomorskim lukama i nisu uključene luke sjevernog Jadrana.

Razlog takvoj rotaciji ne znamo, ali ova se situacija u povijesti već događala, a moguće je da će se opet i događati. Na duži rok Bosphorus i Phoenician express bili su spojeni u jedan servis na zimu 2016. godine kada su zbog racionalizacije troškova brodovi ticali i crnomorske i sjevernojadranske luke istovremeno, a iz rotacije su bile izbačene neke luke, među njima i Rijeka. Sve se vratilo u normalu u travnju 2017. godine.

Danas se opet događa slično, ali ne na duži rok već je riječ o pojedinačnom slučaju. Općenito na servisu Phoenician express “Oceanovci” izvode razne rošade u zadnje vrijeme. Istovremeno su zastupljeni veliki kontejneraši duljine i preko 330 metara i sasvim prosječni kontejnerski brodovi. Prošli tjedan je došla “APL Latvia” koja zbog dimenzija nije mogla u Veneciju. Isti je slučaj bio i s brodom “CMA CGM Cendrillon”, dok s druge strane brodovi “COSCO Hong Kong” i “CMA CGM Mozart” su tek prosječnih dimenzija za kontejnerske matice. Prisutan je veliki raspon u kapacitetu brodova.

CMA CGM Volga u Kopru, foto: Aljaž Hrvatin