Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

“COSCO Development” – najveći kontejneraš na istočnoj obali SAD-a

13. svibnja u luku Charleston na istočnoj obali SAD-a stiže najveći kontejnerski brod kojije ikada doplovio do tog dijela SAD-a. “COSCO Development” stiže iz Kine, a na svom inauguralnom putovanju prošao je kroz nove ustave Panamskog kanala 2. svibnja.

Upravo proširenjem kanala omogućuje se ovako velikim brodovima dolazak do luka na istočnoj obali SAD-a. “COSCO Development” zapravo je istih dimenzija i kapaciteta kao zadnja serija Maerskovih brodova koji dolaze u Rijeku te makar u tom pogledu možemo reći da Rijeka prati svjetske trendove.

Kao što je poznato, brodari sve više investiraju u nove i veće brodove, zamjenjuju stare i dotrajale kako bi smanjili nepotrebne troškove. Luke da bi opstale moraju se prilagoditi novim zahtjevima i velikim kapacitetima. U suprotnom ispadaju iz utrke.

Foto: Uprava Panamskog kanala