Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

FOTO: Maersk Evora iz perspektive voditelja peljarske brodice

Pomorsko peljarenje ili pilotaža je upravljanje brodom i davanje stručnih savjeta zapovjedniku broda od strane ovlaštene osobe (peljara) koja nije član brodske posade, radi sigurne plovidbe lukama, tjesnacima i drugim područjima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske. Pomorsko peljarenje, ovisno o području može biti lučko ili obalno. U Rep.Hrvatskoj prema članku 70 Pomorskog zakonika ( nn 181/04 ) obaveznom peljarenju podliježu svi brodovi iznad 500 BT osim hrvatskih ratnih i javnih brodova, brodova koji služe za održavanje plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe na tim putovima, hrvatskih putničkih brodova te trajekata koji plove na redovnoj liniji.

Uslugu peljarenja u Rijeci obavlja tvrtka Croatia pilot, osnovana 1997. godine, koja posjeduje tri peljarske brodice, “Sabinu”, “Sirenu” i “Sabatiu 2”. Tvrtka ima 12 peljara – iskusnih pomorskih kapetana, koji su na dispoziciji 24 sata, ovisno o potrebama i dolascima brodova. Tu je još i 12 zaposlenika, od voditelja peljarskih brodica do administrativnog osoblja.

Jedan od njih je i gospodin Viliam Gerlanc, zahvaljujući kojem dobivamo fotografije koje se baš i ne viđaju svaki dan, kojima nam pobliže pokušava dočarati svoj posao, voditelja peljarske brodice, ali i samih peljara.

U subotu je u Rijeku stigao kontejnerski brod “Maersk Evora”, a ovako to izgleda iz njihove perspektive.