Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Jadrolinija i Rapska plovidba bez konkurencije na natječaju

Ako je suditi po ponudama za osam profitabilnih linija na Jadranu, Jadrolinija i Rapska plovidba neće imati konkurenciju jer se za najisplativije državne linije nije javio nitko osim njih. Ponude su jučer otvorene u Splitu u Agenciji za obalni linijski pomorski promet i već je prema broju ponuda moguće zaključiti da se u ovom krugu natjecanja za koncesije nitko od stranih brodara nije javio. Za jedinu liniju koju održava Rapska plovidba također je stigla samo jedna ponuda, što također znači da se nitko osim Rapske plovidbe nije javio, pa tako niti Jadrolinija, koja bi logično također morala zadržati ostale linije koje je dosad imala, barem kad je riječ o sada aktualnim natječajima. Ponude su jučer otvorene za trajektne linije Valbiska – Merag, Brestova – Porozina, Prizna – Žigljen, Supetar – Split, Dominče – Orebić, Split – Stari Grad i Stinica – Mišnjak. Izuzetak je tek brodska liniju (Trogir) – Slatine – Split za koju se nitko nije javio.
Po jedna ponuda

Stručno povjerenstvo Agencije sada bi u roku od 30 dana trebalo donijeti odluku o dodjeli koncesija za navedene linije. Ugovori o koncesiji na svakoj liniji potpisivat će se na rok od najmanje šest godina, ali je moguće i maksimalnih 10 godina pod uvjetom da je riječ o brodovima mlađim od 10 godina, koji su prijavljeni za održavanje linija.

Državna tajnica za more Maja Markovčić Kostelac potvrdila je kako je za svaku trajektnu liniju pristigla po jedna ponuda.
– Ako su ponude valjane, nema prepreka da budu i prihvaćene. Naravno da mi je drago što će državne linije održavati hrvatski brodari, sada u uvjetima javnog natjecanja obavljenog u skladu s europskom pravnom stečevinom. Za domaće brodare time se dugoročno osigurava zapošljavanje, pored čega su na ovim linijama osigurana i radna mjesta za hrvatske posade na brodovima te prihodi koje ostvaruje hrvatska industrija na redovnim remontima brodova, održavanju, opskrbi i svemu ostalom. Od koncesionara očekujemo i ulaganja u cilju povećanja kvalitete svake linije. Natječaji su raspisani i formulirani upravo tako da stimuliramo ulaganja u nabavku novih brodova i obnovu flote na temelju čega onda postoji i mogućnost produljenja koncesije – kazala je Markovčić Kostelac.
Ništa od stranaca

Kako iz navedenog proizlazi od neslužbenih najava da bi strani brodari, prije svega talijanski i grčki, mogli kandidirati za linije na Jadranu, zasad nema ništa. Ukupno se predviđa raspisivanje natječaja za više od 40 linija, ali su sada ponuđene one najatraktivnije, odnosno najprofitabilnije koje mogu poslovati i bez državnih subvencija. Stoga je dosta logično očekivati kako se niti za preostale linije nitko od stranih brodara vjerojatno neće javiti. To ipak ne znači da tržišne konkurencije neće biti, jer na pojedinim linijama, pogotovo brzobrodskima, rade i drugi manji hrvatski brodari, koji bi mogli konkurirati Jadroliniji, piše Novi list.