Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

LNG Croatia isplovit će za Omišalj do kraja rujna

FSRU brod za skladištenje ukapljenog prirodnog plina LNG Croatia, nekadašnji LNG tanker Golar Viking, u Kini završava svoj proces preobrazbe te će do kraja rujna zaploviti prema Hrvatskoj, odnosno Omišlju gdje će biti stacioniran kao dio LNG terminala, koji bi s radom trebao započeti početkom 2021. godine.

LNG Croatia

Na brodu se privode kraju i posljednji radovi u brodogradilištu Huarun-Dadong u Kini, koji traju devet mjeseci. Unatoč pandemiji koronavirusa, sve ide prema planu i brod će do kraja rujna isploviti.

LNG terminal sastojat će se od takozvanog plutajućeg terminala, odnosno FSRU broda na kojemu će biti smješteni tankovi za skladištenje ukapljenog prirodnog plina i postrojenje za njegovo uplinjavanje, te kopnenog dijela s pristaništem, istakačkim »rukama«, odnosno cijevima kojima će biti povezan s plinskom mrežom i ostalom pratećom opremom terminala.

Huarun Dadong

Već su sada kapaciteti terminala potpuno zakupljeni, a jedan od distributera trebao bi biti Shell koji je potpisao ugovor s Mađarskom o distribuciji 250 milijuna kubičnih metara plina godišnje, u trajanju od šest godina.