Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Luka Rijeka u prvom tromjesečju ostvarila pad prometa, posebno u segmentu rasutih tereta, Jadranska vrata ostvarila porast

Foto: G / BuR

Nastavlja se agonija koja prati poduzeće Luka Rijeka d.d. još od dolaska poljske grupacije OTL 2017. godine otkada je došlo do znatnog smanjenja prekrcanog tereta, a taj negativni trend nastavio se i u prva tri mjeseca 2020. godine, iako Poljaci više ne drže vlasnički paket.

Prema nerevidiranom konsolidiranom izvješću o poslovanju, tvrtka Luka Rijeka d.d. u razdoblju 1.1-31.3.2020. godine ostvarila je promet od 355.655 tona. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine došlo je do pada prometa od preko 140.000 tona, jer je tada prekrcano 491.124 tona tereta. Najveći pad zabilježen je u prekrcaju rasutog tereta, gdje terminal Bakar ima vodeću ulogu.
Kako je riječ o nevidiranom konsolidiranom izvješću, razloge za smanjenje prometa tek treba čuti od strane Uprave.

Foto: G / BuR

U planu su brojne investicije kako bi se podigao promet, među kojima posebno u Bakru, gdje je u veljači potpisan ugovor za izvođenje radova na projektu rekonstrukcije prometnih površina i kolosijeka na terminalu za rasute terete.

Na AGCT-u cvjetaju ruže

S druge pak strane, tvrtka Jadranska vrata d.d. kojom većinski upravlja filipinski koncesionar ICTSI, uz vlasnički udio Luke Rijeka d.d. od 49% ostvaruje rast iz razdoblja u razdoblje.
Tako su od 1.1.-31.3.2020. godine ostvarili promet od 68.025 TEU jedinica što je u usporedbi s istim razdobljem prošle godine više za gotovo 8.000 TEU, točnije tada je prekrcano 60.881 TEU jedinica.

Foto: G / Bur

I AGCT ima velike planove. Najavljenim produbljenjem mora uz terminal starog pristaništa omogućit će se prihvat brodova kapaciteta i 20.000 TEU, dužine 400 metara, čime bi Rijeka postala prva luka na sjevernom Jadranu koja to omogućuje.
No da bi vidjeli te grdosije u našem zaljevu, treba nabaviti i nove kontejnerske mostove super post-panamax generacije.

Na sljedećoj slici jako se lijepo vidi da su već i danas potrebne te dizalice, jer ni trenutni brodovi od 353 metra i 54 metra širine koji dolaze od strane Maerska i MSC-a nisu dostupni u svojoj punoj širini, odnosno dužini, zbog čega se kontejneri još u Kini pripremaju za Rijeku.

Foto: Tony_ri

Pred svim segmentima postoji mogućnost za poboljšanja. Treba tek vidjeti u kojoj mjeri će se s planiranim investicijama ona ostvariti.