Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

“Maersk Hangzhou” zaključio prvu seriju dolazaka novih brodova Maerskove H-klase

Odlaskom broda Maersk Hangzhou, zatvorio se krug dolazaka brodova Maerskove H-klase, koji u sklopu servisa AE12 od svibnja stižu u Rijeku.
Upoznali smo većinu brodova te klase, kojima je zajedničko da su sve novi brodovi većeg kapaciteta, 15.200 TEU. Sama klasa ima 11 brodova, što znači da samo dva broda Maersk Horsburgh i Maersk Honam nisu bili u Rijeci.

Lista dolazaka izgledala je ovako, a svaki brod uz pomoć naših čitatelja popratili smo i fotografijama:

10.5. MAERSK HAMBURG
18.5. MAERSK HAVANA
25.5. MAERSK HERRERA
07.6. MAERSK HUACHO
14.6. MAERSK HIDALGO
21.6. MAERSK HONG KONG
28.6. MAERSK HANOI
05.7. MAERSK HOUSTON
12.7. MAERSK HANGZHOU


Iznimka u rotaciji tek su dva MSC-ova broda
31.5. MSC SONIA
19.7. MSC GENOVA

Dolaskom MSC-ove Genove zavorit će se i rotacijski krug svih brodova koji su trenutno u AE12 servisu 2M alijance, što znači da će nakon Genove, u Rijeku ponovno stići prvi brod s liste, Maersk Hamburg, 26.7.

Puni krug traje otprilike 2 i pol mjeseca, a luke u rotaciji su:

Busan → Shanghai → Ningbo → Shekou → Singapore → Suez (Transit canal) → Port Said East → Haifa →Koper → Trieste → Rijeka → Trieste → Port Said East → Suez (Transit canal) → King Abdullah → Salalah → Singapore → Vung Tao → Yantian → Ningbo → Shanghai → Busan