Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Novi brodar u svijetu kontejnera: SM Shipping

Nedavno smo izvijestili o proglašenom bankrotu Hanjina, a usporedo s njegovim bankrotom u Južnoj Koreji nastajala je nova kompanija “SM Shipping”, koja nema direktne veze s posrnulim brodarom, ali ipak ima indirektne u tolikoj mjeri što je kupila neke njegove brodove, ali i kontejnerske terminale.

Od 8. ožujka pokreće svoj novi servis duž istočne i jugoistočne Azije, a od 21. travnja kreće sa povezivanjem Busana i kalifonijskog terminala Long Beach.
U floti imaju pet kontejnerskih brodova kapaciteta 6.500 TEU, jedan brod 4.300 TEU, jedan brod od 1.000, a iznajmili su i pet brodova kapaciteta između 2.000 i 3.000 TEU.

Plan im je do 2018. godine ostvariti kapacitet od 110.000 TEU.

Foto: Korea line