Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Opasno more kod Japana, značajna visina valova 17 metara

Brzo jačajući sustav uz obalu Japana dovest će do problema u odvijanju pomorskog prometa tim područjem.

Danas i sutra očekuje se orkanski vjetar i značajna visina valova od 17 metara. U najvećoj opasnosti bit će brodovi koji dolaze i odlaze iz Japana.

Ovakvi valovi nisu rijetki, ali nisu ni toliko česti. Pojave se tek nekoliko puta na sjevernom Pacifiku ili Atlantiku.

Prošlog listopada, masivni sustav uraganskih karakteristika stvorio je valove od 17.6 metara. Rekord za najveću značajnu visinu vala zabilježen je u sjevernom Atlantiku 2013. godine, a iznosio je 19 metara, što je potvrđenno i od strane svjetske meteorološke organizacije.

Treba imati na umu da značajna visina vala (significant wave height) nije ujedno i najveća visina vala. Izraz značajna visina vala odnosi se na srednju visinu jedne trećine najviših valova, što znači da najveća visina može biti i znatno veća od značajne visine, jer pojedinačni valovi mogu biti, a i najčešće jesu još i viši.

Mapa: Ocean Prediction Center