Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Ovo su najveće svjetske kontejnerske kompanije

Kontejnerski promet jedan je od najčešćih oblika prometa danas u svijetu, a najbolje o njegovom značaju svjedoče brojke.

Na dan 16. prosinca u svijetu je bilo 6015 aktivnih kontejnerskih brodova, koji prevoze 20 690 759 TEU.

Uvjerljivo najveći kontejnerski operater je APM Maersk koji ima 629 brodova koji čine 15.8% ukupnog udjela u svijetu. Na drugom mjestu je MSC sa 13.7% udjela, odnosno posjeduje 486 brodova. Odmah iza MSC-a je CMA CGM, sa 10.3% i 451 brodom.
Svi ostali kontejnerski operateri imaju manje od 10% udjela.

Plan je većih da postanu još veći pa se stalno odnosi u kontejnerskom svijetu mijenjaju, neki propadaju, a jaki kupuju slabije da bi bili još jači. Tako je plan Maerska da u 2017. godini ima čak 18% udjela na svjetskom tržištu.

Dvadeset najvećih kontejnerskih kompanija na svijetu, njihovi kapaciteti (TEU), njihovi udjeli (Share) njihova postojeća flota (existing fleet), kao i planirane novogradnje (orderbook) vide se u grafičkom prikazu na vrhu.

Izvor: Alphaliner