Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Peti kvartal za redom kontejnerski operateri suočeni s gubicima

Treći kvartal 2016. godine konejnerski operateri završavaju s prosječnim gubitkom od 7.8%, a to je i 5. kvartal za redom s globalnim minusima. Rezultati su to provedeni od strane portala Alphaliner.

Od 12 glavnih kontejnerskih kompanija, koje su podvrgnute anketiranju, samo su njemački Hapag-Lloyd i tajvanski Wan Hai imali pozitivno poslovanje, dok su ostali zabilježili negativne rezultate.

Najlošije su poslovali korejski Hanjin Shipping i HMM (Hyundai Merchant Industries) sa -30, odnosno -22%.

Naslovna: Hapag-Lloyd