Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Počeli radovi na produbljenju morskog dna na AGCT-u

Slijedom nedavno potpisanog Ugovora za produbljenje južnog veza – Kostrensko pristanište, ovog tjedna započeli su konkretni radovi na obalnom zidu AGCT-a. Samim time, na snagu stupa novi operativni način rada kontejnerskog terminala, gdje će u narednom razdoblju za vrijeme trajanja radova, biti u mogućnosti pretovar kontejnera na/sa brodova vršiti isključivo na vezu 2.

Završetkom radova na produbljenju morskog dna u duljini od 100 m uz obalni zid južnog veza izjednačiti će se dubina mora u dužini od 428 m operativne obale Kostrensko pristanište. Time će se otkloniti trenutna ograničenja rada na najvećim (kapaciteta 15 000 TEU) kontejnerskim brodovima koji danas tiču Rijeku, omogućavajući maksimalnu iskoristivost njihova kapaciteta te ujedno povećavajući kapacitet i konkurentnost cijelog riječkog prometnog pravca, javljaju iz tvrtke Jadranska vrata, koja upravlja AGCT-om.