Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Popravljeni “Maersk Honam” vraća se u službu kao “Maersk Halifax”

Bivši “Maersk Honam” obnovljen je u južnokorejskom brodogradilištu Hyundai Heavy Industries i 1. kolovoza isporučen je svom vlasniku kao “Maersk Halifax”.

Obnovljeni i preimenovani brod započeo je inauguralno putovanje tjedan dana kasnije, napustivši 7. kolovoza Qingdao u Kini na putu za Busan u Južnoj Koreji.

“Maersk Honam” stradao je u velikom požaru u ožujku 2018. godine i otegljen je u Jebel Ali radi istovara preostalog tereta i uklanjanja ostataka.

Foto: Vladimir Tonić

Tijekom popravka brod je morao biti razrezan na dva dijela. U veljači je dio nekadašnjeg “Maersk Honama” kod Dubaija uspješno natovaren na brod za teške terete i prevezen u brodogradilište Hyundai Heavy Industries u Južnoj Koreji.

U brodogradilištu, taj se dio pridružio novoizgrađenom prednjem dijelu. Prethodna prednja sekcija reciklira se u Dubaiju.

“Maersk Halifax” jedan je od jedanaest brodova H klase u floti Maerska. Brodovi imaju nominalni kapacitet od 15.226 TEU i raspoređeni su u azijsko-mediteranskoj trgovini, piše Pomorac.

Podsjećamo da gotovi svi brodovi H klase dolaze od svibnja u Rijeku, nakon što je došlo do porasta kapaciteta brodova na redovitom tjednom servisu 2M alijance. Ne dolaze samo “Maersk Horsburgh” i “Maersk Halifax”.