Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Produbljen maksimalni gaz na vezu 2 na Brajdici

Završeno je čišćenje podmorja na vezu 2 (namijenjen za manipulacije na brodovima maticama) te na temelju toga obaviještavaju iz tvrtke Jadranska vrata da je produbljena maksimalna dubina gaza za dodatnih 70 cm, koja sad iznosi 14,88 m.

Shodno tome, maksimalni nacrt za brodove je prema tome uvećan sa 13,51m + plima na 14,21m + plima,, ističu.

Foto: Mario Đurkić