Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

SAD i Kanada žele izbaciti uporabu mazuta na Arktiku

 

SAD i Kanada korak su bliže potpunom izbacivanju uporabe mazuta kao pogonskog goriva u brodovima koji plove Arktikom.

Zemlje pokreću prve procese kako bi utvrdile najčešće rute prolaska brodova te samim time napravile koridore po kojima bi brodovi prolazili u budućnosti i to isključivo oni koji kao pogonsko gorivo nemaju mazut.

Danas mazut pokreće 44% plovila koja plove Arktikom, a pojavljuje se na čak 75% tih brodova u bar nekom obliku.

Mazut je već potpuno izbačen s Antarktike i na Svalbardu.

 

Foto: Alijanca za čisti Arktik