Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

Slijedi poprilična rupa u rasporedu dolazaka brodova matica OCEAN alijance u Rijeku

Kako je vidljivo iz službenog rasporeda jednog od najvećih svjetskih brodarskih saveza, OCEAN alijance u kojem su brodari CMA CGM, COSCO, Evergreen i OOCL, bar kad je Rijeka u pitanju doći će do velikih promjena u rujnu i prvi dio listopada.

Konkretno to znači veliku rupu u dolascima ovih brodara u Rijeku, zbog povlačenja brodova iz servisa ili remonta na istima.

Nakon što po prvi put posjeti Rijeku 27. kolovoza, brod Olivia I, uslijedit će rupa u rasporedu sve do broda RDO Concord 17. rujna (umjesto broda Pucon), a nakon toga broda neće biti do 15. listopada kada dolazi Ever Uranus. Tek nakon tog datuma raspored bi se trebao vratiti u normalu.

Osim Rijeke, ista sudbina očekuje Trst i Veneciju, ali ne i Koper koji će privremeno biti povezan s lukama Crnog mora te će brodovi matice s Dalekog istoka tjedno povezivati Koper s Crnim morem, sve do ponovnog vraćanja situacije u normalu.

Ovaj izostanak dolazaka brodova matica utorkom u Rijeku mogao bi se odraziti i na usporenje rasta prometa na Brajdici, obzirom da se uobičajeno na ovim dolascima prekrcavalo najmanje 1.000 TEU jedinica po dolasku.