U riječkom brodogradilištu “3. maj” u četvrtak je održana svečanost povodom porinuća broda za rasuti teret “Algoma Innovator” za kanadskog naručitelja “Algoma Central Corporation”. Brod je dugačak točno