Piše: Andrija Šimić   Rijeka kao nautički centar za mega jahte! Ta se ideja u meni rodila već prve godine otvaranja pomorske agencije Simmor. Nakon punih 11 godina