Kruzer “Anthem of tjhe Seas”, kompanije RCL na svom putu od SAD-a do Bahama imao je kvar na motoru zbog čega je brzina broda reducirana na 15 do