Kao punopravni član jednog od tri kontejnerska saveza (koji su službeno u pogonu od 1. travnja), OCEAN alijance, singapurska kompanija APL krenula je na svoja prva putovanja na