Sve je veći broj incidenata na jugoistoku Azije, posebno u Suluskom i Celebeškom moru, gdje gusari otimaju posade brodova. U studenom je zabilježen jedan slučaj otmice i četiri