Po dolasku rekordnog broda na Brajdicu, MSC Paloma, odlučili smo za razlog dolaska upitati čelne ljude tvrtke Maersk Croatia d.o.o., koji surađuju s MSC-om kroz “2M” alijancu. Javljanje