Kontejnerski promet u 2016. godini u kineskoj luci Shanghai porastao je 1.6% u odnosdu na prethodnu, što znači da je pretovareno 37.13 milijuna TEU! Iako se u prvoj