O velikim planovima luke Koper javnost je jako dobro upoznata, ali kod njih ne ostane sve mrtvo slovo na papiru, već se iz planova brzo prijeđe u realizaciju.