Više od 400 ledenih santi prijavljeno je od strane brodara koji su plovili Atlantikom početkom travnja, čime je direktno ugrožen transatlantski plovidbeni put od Europe do Sjeverne Amerike.