Preuzimanjem kontejnerskog broda “Madrid Maersk” danski kontejnerski prijevoznik Maersk Line postao je vlasnik najvećeg kontejnerskog broda na svijetu. “Madrid Maersk” ima kapacitet od 20.568 TEU čime je uzeo