Nakon kontejnerskog broda “COSCO Development”, novim je ustavama prošao i “OOCL France”, najveći brod od proširenja kanala u svibnju prošle godine. “OOCL France” dimenzijama i kapacitetom odgovara brodovima